X

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen avulla voit kertoa meille omasta palvelutarpeestasi ja varata ajan maksuttomaan konsultaatioon.

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Ei pikavoittoja – yhtiömuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi on investointi tulevaisuuteen

Toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi kannattaa harkita viimeistään siinä vaiheessa, kun vuosittaista liikevoittoa alkaa kertyä yli 40 000 euroa. Yhtiömuodon muutoksen kannattavuutta tulisikin mikro- ja pienyrityksen kohdalla tarkastella erityisesti verotuksen näkökulmasta – ottaen huomioon myös puolison (ja koko talouden) kokonaistulot ja verot. Yhtiömuodon muutosta puoltavat myös monet muut seikat, jotka korostuvat erityisesti yrityksen kasvaessa.

Yhtiömuodon muutos osakeyhtiöksi onkin huomattavasti yksinkertaisempaa yrityksen alkuvaiheessa. Kun yrityksen vastuut kasvavat, muutos vaatii neuvotteluja useiden sidosryhmien kanssa. Moni kokee tämän haasteelliseksi, sillä prosessi vaatii aikaa ja suunnittelua. Kunhan toiminimen kannattavuus on kunnossa, työmäärän ei kuitenkaan pidä antaa lannistaa. Tulevien vuosien mahdollinen verohyöty ehtii kyllä maksaa yhtiömuodon muutokseen käytetyn työn moneen kertaan takaisin.

Mitä hyödyn yhtiömuodon muutoksesta?

Verotuksellisesti osakeyhtiö mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun toiminimeä paremmin. Sikäli kun yritykseen kertynyttä varallisuutta ei ole tarpeen nostaa ansiotulona, osa siitä voidaan jättää kerryttämään yrityksen nettovarallisuutta. Useamman vuoden aikajänteellä nettovarallisuuden kerryttäminen tulisikin asettaa yhdeksi yrityksen tärkeimmistä tavoitteista.

Esimerkki nettovarallisuuden kasvusta saavutetun verohyödyn kautta liikevoiton ollessa 100 000 euroa.

Verohyödyn lisäksi osakeyhtiö mahdollistaa omistuspohjan laajentamisen myöhemmässä vaiheessa – osakeyhtiössähän omistajia voi olla useampia.

Osakeyhtiö pystyy myös tarjoamaan omistajayrittäjälle luontoisetuja, kuten autoedun, kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä lounasedun. Näiden hyödyt korostuvat erityisesti tilanteessa, jossa henkilökohtainen veroprosentti on korkeampi.

Kun yhtiömuoto on osakeyhtiö, on sukupolvenvaihdostilanteessa mahdollisuus verohuojennukseen. Toiminimellä tätä mahdollisuutta ei ole. Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotuksellinen hyöty tosin edellyttää, että yhtiömuodon muutoksesta on ehtinyt kulua 10 vuotta.

Vaikka yhtiömuodon muutoksesta saatavat välittömät hyödyt jäävät lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna usein melko vähäisiksi, tilanne on jo muutaman vuoden kuluttua todennäköisesti aivan erinäköinen. Huomionarvoista on sekin, että yrittäjän kasvaminen osakeyhtiön toiminnan edellyttämiin rutiineihin ja velvollisuuksiin tuo tarvittavaa jämäkkyyttä ja kurinalaisuutta myös yhtiön varojen käyttöön.

Miten etenen asian kanssa?

Kun toiminimen toiminta muutetaan osakeyhtiöksi, yhtiöoikeudellisesti kysymyksessä on uuden yhtiön perustaminen. Yhtiömuodon muutos ei aiheuta veroseuraamuksia, mikäli tasejatkuvuuden periaatetta noudatetaan ja yrittäjä merkitsee kaikki osakeyhtiön osakkeet itsellensä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luovutat toiminimesi varoineen ja velkoineen uudelle osakeyhtiölle sen perustamisen yhteydessä. Yritystoiminnan tulee jatkua luonteeltaan ja laajuudeltaan samanlaisena perustettavassa osakeyhtiössä, eli heti perustamisvaiheessa et voi esimerkiksi ottaa muita osakkaita mukaan toimintaan.

Lähtötilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat kannattaa käydä tarkkaan läpi asiantuntijoiden kanssa. Yhtiömuodon muutoksen valmistelu tulisi erityisesti aloittaa selvittämällä mahdolliset lupa-asiat viranomaisten kanssa ja sopimusasiat rahoitusyhtiöiden kanssa.

Jos jokin prosessissa askarruttaa, voit toki ottaa yhteyttä myös minuun – ja varata vaikka ajan maksuttomaan konsultaatioon.

Anssi Kauppila
p. 050 338 4720
anssi.kauppila@accounts.fi